تبلیغات
حسابداری - نكته های ماندگار از گنجینه حسابداری
حسابدارینكته های ماندگار از گنجینه حسابداری

سلام عزیزانم!

امروز براتون جملات زیبایی از بزرگان حسابداری رو گذاشتم.بخونید و لذت ببرید:

حسابداری فن است نه علم.
1947- (Yorston & Others) یورستون و دیگران

حسابداری فناوری پیچیده ای است.
1953- (Littleton) لیتلتونحسابداری یك هنر تكنیكی است…. حسابداری همچنین یك علم است، مثل داروسازی، اقتصاد….
1950- (Irish) آیریش


حسابداری علم
است و نگهداشتنِ حساب، فن.
55-1946- (Eaton) ایتون


برای مشاهده سایر جملات به ادامه مطلب مراجعه کنید...

امروزه نظام حسابداری از اطلاعات مالی حاصل از عملیات سازمان فراتر رفته است. امروز، حسابداران علاوه بر اطلاعات مالی كه حاصل خلاصهسازی و تجزیه و تحلیل معاملات روزمره یك سازمان است، باید اطلاعات مفیدی را كه برای طراحی و اجرای یك نظام برنامهریزی مورد نیاز است نیز تهیه و ارائه كنند. مسائل و درگیریهای روزمره، سبب میشود از حسابداری انتظار توسعه و ارائه اطلاعات جامع و كاملی در جامعه وجود داشته باشد.
1988- (Bedford) بدفورد

{اصول و مبانی حسابداری]… چیزی نیست جز نتایج طبقه بندی شده حاصل از تجربه های بازرگانان.
1924- (Couchman) كوچمن

[
حسابداری] نمیتواند خیلی پیچیده و مبهم باشد، بلكه كلیه روشها و اصول آن باید كاملاً علمی، قابل درك و همگام با رشد صنعت و مردم باشد.
1935- (Andersen) اندرسن

حسابداری فن است نه علم.
1947- (Yorston & Others) یورستون و دیگران

حسابداری فناوری پیچیده ای است.
1953- (Littleton) لیتلتون

حسابداری برای تحقق یكسری از اهداف مطلوب و مشخص بهوجود آمده و توسعهیافته است، لذا، بر پایه قوانین صرف بنیادی و اصول انتزاعی استوار نیست.
1960- (Catlett) كتلت

پیشرفت در صورتهای مالی بنابه ضرورت با آزمون و خطا همراه بوده است… . با توجه به اصل ثبات (كه خیلی زود به عنوان عاملی مهم و اساسی مطرح شد) و به منظور نظاممند كردن رویه های حسابداری، یكسری قوانین مشخص ارائه شد كه نظریه توصیفی حسابداری در مورد آنها دچار مبالغه شده است. به هرحال تاثیر استدلالهای نظری در حسابداری كمرنگ است.
1966- (Ross) راس

واژه فناوری به معنی كاربرد اصول علمی در یك مورد خاص بوده است. یك پزشك در واقع یك متخصص فناوری است، درست مثل یك قاضی و یا حتی یك روحانی. بنابراین شما هم چنین هستید (طی یك سخنرانی و خطاب به حسابداران).
1969- (Wolfenden) ولفندن

دفاتر حسابداری با همان شیوه خاص كامل و جامع ثبت بدهكار و بستانكار، ارزش آن را دارد كه در میان سایر علوم قرار گیرد، و برای كلیه صاحبنظران، صرفنظر از علاقهشان برای كاربرد آن، قابل فهم است.
1986-1714- (North) نورت

دفترداری… علمی است كه اصول آن ساده و در عینحال محكم است؛ نتایج آن طبیعی، متقن و مستند است؛ و قسمتهای مختلف آن متناسب و هماهنگ با یكدیگر است.
1809- (Jackson) جكسون

حسابداری… برخلاف نظر عده ای، صرفاً مجموعهای غیرمتقن و غیردقیق كه از طریق مشاهده و ادراك مستقیم بهدست آمده و كاربرد آن همیشه توام با عدماطمینان و ملاحظه بوده است، نیست. حسابداری علم و شاخهای از دانش است كه با صحت و درستی ناشی از منطق و حساب، شرایط و وضعیت موجود هر بنگاه اقتصادی را بررسی و كشف میكند.
1900- (Haskins) هاسكینز

حسابداری علم ثبت و تفسیر معاملات، صورتهای مالی، دفاتر و اسناد و مدارك مثبته است بهطوری كه افراد غیرمتخصص نیز بتوانند درك صحیح و واضحی از وضعیت دقیق مالی و مدیریتی شركت، بهدست آورند.
1909- (Duncan) دونكن

به طور كلی، حسابداری علم ارائه و طبقه بندی داراییها و حقوق مربوط به آن در یك شركت است.
1917- (Paton & Stevenson) پاتون و استیونسن

صورتی كه بازگوكننده وضعیت یكسری امور باشد مربوط به حوزه علوم تجربی است.
1934- (Carnap) كارنپ

حسابداری جزء علوم اجتماعی است.
1963- (Mautz) ماتز

حسابداری یك علم محض نیست بلكه قطعاً جزء علوم اجتماعی است. مفاهیم حسابداری برپایه ارزش سیستم اجتماعی كه در آن عمل میكند استوار است و با توجه به مفاهیم اجتماعی نیز تعریف میشود.
1965- (Bernstein) برنشتاین

هیچ تئوری حسابداری از زمان پاچیولی در اوایل قرن 19 به بعد ارائه نشده است…. نویسندگان… بیشتر به ارائه راه حلهای عملی برای مشكلات موجود و نحوه ثبت دفترها پرداختند و در نتیجه به جای شكلگیری تدریجی بدنه و ساختار یك تئوری، كوهی از قوانین كاربردی برای موارد مشخص رشد كرد.
1938- (Peragallo) پراگالو

حسابداری علم و فن ثبت صحیح كلیه معاملات تجاری است كه منجر به نقل و انتقال پول یا ارزش پولی میشود…؛ فن نگهداری حسابها به صورتیكه بازرگان با بررسی دفترهای خود، وضعیت درستی از معاملات و داراییهای خود را دریابد.
1923- (Carter) كارتر

[
حسابداری] یك فن است. همانطور كه حقوق یا داروسازی نیز در مفهوم كلی نوعی فن به حساب میآیند…. حسابداری همچنین یك علم است همانطور كه حقوق، مدیریت دولتی و اقتصاد علم هستند. حسابداری، مثل سایر علوم قادر به دستیابی به اعتبار عینی است.
1941- (Scott) اسكات

حسابداری یك هنر تكنیكی است…. حسابداری همچنین یك علم است، مثل داروسازی، اقتصاد….
1950- (Irish) آیریش

حسابداری علم است و نگهداشتنِ حساب، فن.
55-1946- (Eaton) ایتون

حسابداری علم توصیف و اندازه گیری در قالب ارقام پولی و فن تفسیر مبادلات تجاری است كه در آن شخصیت حسابداری یكی از طرفهای مبادله است.
88-1911- (Schrader & Others) شرادر و دیگران

كمیته رویه های حسابداری بر این حقیقت تاكید كرده است كه اصول و قواعد حسابداری برمبنای سودمندی و نه تئوری یا منطق صِرف، بنا نهاده شده است. تشكیل یك مرجع هماهنگ برای اصول و قواعد حسابداری، نیازی واقعی است.
42-1935- (May) می

تئوریهای حسابداری چیزی نیست جز اصولی كه نتایج تحلیل علمی اهمیت شرایط مالی یا نتایج عملیاتی واحد تجاری را تشریح میكند و روشهایی كه درستی تشریح و تفسیر بهكار گرفته شده را تضمین مینماید.
42-1927- (Oehler) اوهلر

یکشنبه 25 مرداد 1388 توسط حسن غلامی | نظرات ()

حسن غلامی
پنل رایگان ارسال SMS انبوه
سایت دانشگاه مازندران بابلسر
سایت دانشگاه پیام نور کله بست
سایت مقالات(پایگاه علمی اطلاعات)
سایت سازمان حسابرسی
سایت دولت
استانداردهای حسابداری
استانداردهای حسابرسی
مقالات حسابداری
آموزش اکسل
متن اصول حسابداری 1
تئوری 1 هندرکسن
تئوری 2 هندرکسن
خرید مانتو
همه پیوندها
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :